AGB CODE: 75753486 Kvk: 74717561
+ 31 (0) 6 15145051
info@felzozorg.nl

Diensten

Art of caring

 

Wanneer u thuiszorg nodig heeft, stelt onze wijkverpleegkundige samen met u de indicatie op tijdens een gesprek bij u thuis. Tijdens dit gesprek wordt er bekeken aan welke ondersteuning u behoefte heeft en hoeveel tijd daarvoor nodig is. Onze wijkverpleegkundige legt dit vast in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Dit dossier is in te zien door de medewerker en de contactpersonen die zijn vastgelegd bij de indicatie. Bij het vaststellen van uw indicatie houden wij rekening met uw leefomgeving en welke mogelijkheden er binnen uw netwerk zijn. Hierbij kunt u denken aan mantelzorg door familie, vrienden of bijvoorbeeld een kerkgenootschap. Hebt u behoefte aan meer zorg dan uw indicatie mogelijk maakt en wilt u die zorg inkopen, neem dan contact met ons op via 06-15145051. Onze wijkverpleegkundige informeert u graag over de mogelijkheden

Vaak wordt de zorg vergoed door uw zorgverzekering. Bij sommige aanvragen moet u een eigen bijdrage betalen.De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK.

Diensten

Wij bieden persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Dit wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. 

Daarnaast zijn er ook nog andere mogelijkheden, zoals zorg tijdens een vakantie of een dagje uit. Wij hanteren de tarieven die jaarlijks geïndexeerd worden volgens de NZa (Nederlands Zorgautoriteit). 

Wilt u op vakantie gaan en daarbij vergelijkbare zorg als thuis krijgen? Wij kunnen de zorg leveren als u een vakantiebestemming kiest binnen ons werkgebied. Wij werken in een straal van 30 kilometer rondom Arnhem. Op uw vakantiebestemming krijgt u de zorg zoals u die normaal gesproken thuis ook zou krijgen. In 2018 leverden wij deze extra zorg aan diverse mensen uit verschillende regio’s en scoorden daarbij in ons tevredenheidsonderzoek een 9.2.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met; info@felzozorg.nl of downlod hier onze brochure

Vakantie met zorg 

particuliere zorg 

Particuliere zorg
Bij particuliere thuiszorg betaalt u als cliënt zelf de kosten, maar daar staat tegenover dat u ook meer invloed heeft op de hulp die u krijgt. Bovendien heeft u meer vrijheid in de keuzes die u maakt. Particuliere thuiszorg onderscheidt zich door het leveren van langere zorgmomenten, waarin alle benodigde zorg in één keer geboden wordt. U kiest dus zelf hoeveel uren achter elkaar u zorg ontvangt.
Wij werken graag samen met mantelzorgers. Dit zijn de mensen uit uw omgeving, die u al warmte en zorg geven. Zo ondersteunen wij hen en kunnen zij deze taak langer uit blijven voeren.

Onze zorgvuldig uigezochte en verzekerd gekwalificeerde zorgverleners hebben eerdere ervaring met klanten die een van de volgende zorg nodig hebben:

  • Particuliere zorg
  • WLZ
  • PGB ( Persoonsgebonden budget)
  • Speciaal aanbod : Vakantiezorg
  • Zorg uit de Zorgverzekeringswet

Wilt u meer informatie over het verkrijgen van zorg van Thuiszorg FelZo, neemt u dan contact met ons op telefoonnummer + 31 (0) 6 15145051

Uw zorg start

Wanneer u in zorg komt bij FelZo Thuiszorg houden wij zo veel mogelijk rekening met uw wensen en behoeften volgens de indicatie. We evalueren het zorgplan twee keer per jaar samen met u. Het dossier blijft eigendom van FelZo Thuiszorg.
Mocht u niet in staat zijn om zelf de deur te openen voor de zorgmedewerker, dan vragen wij u om een degelijk sleutelkastje, voorzien van een politiekeurmerk. Brengt u FelZo Thuiszorg alstublieft op de hoogte van de code voordat het eerste zorgmoment plaatsvindt.

Mocht u niet in staat zijn om zelf de deur te openen voor de zorgmedewerker, dan vragen wij u om een degelijk (politiekeurmerk) sleutelkastje. Thuiszorg FelZo moet op de hoogte zijn van de code, voordat het 1e zorgmoment plaatsvindt.

Uw zorg stopt

Als u geen zorg meer nodig heeft van FelZo Thuiszorg, dan kunt u de zorg stopzetten. Neemt u hiervoor telefonisch contact met ons op. Opzeggen kan ook schriftelijk. U stuurt dan een brief naar FelZo Thuiszorg t.a.v.: Manager Zorg | Klingelbeeksewg 27 6862 VS Oosterbeek gebouw H31

Wanneer u het zorgmoment(en) afzegt, moet u dat minimaal 48 uur van tevoren doorgeven aan het kantoor van Thuiszorg FelZo.

FelZo Thuiszorg B.V

zie hier onze score

MEdewerkers

waarderingen

certificaten

FelZo  Thuiszorg

wijkverpleging 


Locatie’s:
Arnhem
Velp
Rozendaal
Oosterbeek

” de kunst om te zorgen ” 

E: info@felzozorg.nl

Zorg aanvragen